Obchodné údaje:

FRAM consulting s.r.o.

Panónska cesta 30
851 04 Bratislava
IČO: 46 609 849
DIČ: 2023473782
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
č.ú: 4015818057/ 7500

Licencia

Poistenie zodpovednosti

Výpis z OR

Reklamačný poriadok

v príprave

Počet návštev:

032314
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Denne od 9-00 do 17-00