Poistenie podnikateľov:


Poistenie motorových vozidiel, flotilové poistenie
Poistenie majetku a prerušenia prevádzky
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie stavebno – montážne
Poistenie enviromentálnych rizík
Poistenie prepravy
Poistenie pohľadávok

 

Poistenie občanov:


Havarijné poistenie motorových vozidiel
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie domácnosti
Poistenie bytových domov
Poistenie rodinných domov
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
Životné poistenie
Cestovné poistenie

Sprostredkovanie úverov za účelom zaobstarania motorového vozidla pre podnikateľov a občanov


 

Počet návštev:

031976
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin