PZP pre elektrické kolobežky

26.07.2023

Povinné zmluvné poistenie pre kolobežky je téma, ktorá sa v posledných mesiacoch stala veľmi aktuálnou. S nárastom popularity elektrických kolobežiek a ich častým využívaním v mestskom prostredí sa zvýšil aj počet ich nehôd a rôznych dopravných kolízií. Preto sa na pôde Európskeho parlamentu schválila smernica, podľa ktorej sa v každom členskom štáte zavedie toto povinné poistenie už od januára 2024.

Poistenie sa bude týkať všetkých elektrických kolobežiek a segwayov s dosahovanou rýchlosťou 25 km/hod a zároveň kolobežiek s hmotnosťou nad 25 kg s rýchlosťou viac ak 14km/hod.

Povinné zmluvné poistenie na kolobežky by malo fungovať podobne ako povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Majiteľ kolobežky bude musieť uzavrieť poistnú zmluvu s poisťovňou, ktorá mu poskytne finančnú ochranu v prípade, ak spôsobí nehodu, škodu na majetku, prípadne na zdraví iných osôb. Toto poistenie bude následne kryť náklady na opravu poškodeného majetku, liečebné náklady a iné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody.

V prípade, že vlastníte kolobežku, nezabúdajte že od budúceho roku si budete musieť toto poistenie zabezpečiť u niektorej z poisťovní, ktorá ho bude mať v ponuke.