PRODUKTY

Poistenie podnikateľov

Poistenie motorových vozidiel, flotilové poistenie

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie stavebno - montážne

Poistenie enviromentálnych rizík

Poistenie prepravy

Poistenie pohľadávok

Poistenie občanov

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Poistenie domácnosti

Poistenie bytových domov

Poistenie rodinných domov

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Cestovné poistenie

Leasing a úvery

Pre svojich klientov zabezpečuje sprostredkovanie leasingových, alebo úverových produktov určených k zaobstaraniu nových, prípadne jazdených motorových vozidiel.